Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.
Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.

Vi har sommerjobber for studenter
i Skagerak Kraft

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7TWh. Seksjon Energidisponering og Handel, avdeling Hydrologi og Modellutvikling har i sommer oppgaver til studenter.
Dette er en spennende og lærerik mulighet der du får jobbe med kritisk viktige oppgaver i et selskap som tar samfunnsoppdraget med sikker strømproduksjon og det grønne skiftet på alvor. Du blir del av et team med hyggelige og faglig dyktige medarbeidere i et miljø som har fokus på samarbeid og læring.


Kunnskap om hvor mye- og til hvilken tid vannet kommer til de forskjellige reguleringsmagasinene er avgjørende for å oppnå en best mulig utnytting av vannet til produksjon av fornybar energi. SHyFT (Statkraft Hydrological Forecasting Toolbox) er en hydrologisk «verktøykasse» som skal tas i bruk for å bedre de kortsiktige- og langsiktige tilsigsprognosene, og vi trenger deg som er nysgjerrig, strukturert og nøyaktig til følgende oppgaver:

  • Opparbeide grunnleggende forståelse for programvaren SHyFT og hvordan den skal brukes i selskapets energidisponering
  • Lage et grafisk brukergrensesnitt (GUI) til SHyFT som skal brukes av hydrologene i den daglige jobben. Denne skal implementeres som en webapplikasjon i samarbeid med fagekspertene innen hydrologi

Vi ønsker at du er bachelor- eller masterstudent innen relevante fag. Du vil være en del av et team hvor vi ønsker en sammensetning av datateknologi med god metodeforståelse, at dere sammen evner å løse problemstillinger og at dere har erfaring med å programmere. For at teamet skal få en god sammensetning er det også ønskelig med kandidater som har interesse for- og kunnskap om brukeropplevelsen og brukergrensesnitt.

Vi tilbyr:

  • En spennende hverdag og meningsfulle oppgaver med støtte fra organisasjonen
  • Tillit, ansvar og påvirkningsmuligheter
  • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver
  • Flotte arbeidslokaler i Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn
  • Konkurransedyktig lønn

Arbeidsperioden har en varighet på 6 uker med start 12.juni 2023.

Lurer du på noe?
Kontakt Hydrolog Lars Ole Thunold i avdeling for Hydrologi og Modellutvikling,
tlf.: 971 55 748 / e-post: larsole.thunold@skagerakenergi.no

Søknadsfrist 31. desember 2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.