Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon Prosjekt og Teknologi har ansvaret for Seksjon Prosjekt og Teknologi har ansvaret for gjennomføring av prosjekter i forbindelse med nybygginger og ombygginger i kraftverkene. Til å styrke vår kompetanse innen elektrofaget, søker vi nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Sivilingeniør Elkraftteknikk

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:

 • Lede, delta og gjennomføre prosjekter knyttet til kraftverksdrift, -vedlikehold, og -utbygging
 • Tekniske beregninger og analyser
 • Tilstandskontroll av høyspentkomponenter
 • Bidra til videre digitaliseringene av arbeidsprosessene i selskapet

Din profil:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet innen fagretningen Elkraftteknikk eller tilsvarende
 • Erfaring fra relevant arbeid vil være en fordel, men nyutdannede med gode resultater oppfordres også til å søke
 • Nysgjerrig, nyskapende og lærevillig med interesse for teknologiutvikling og fokus på god ivaretakelse av HMS
 • Strukturert og selvstendig med gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt
Seksjonssjef Prosjekt og Teknologi Jane Berit Solvi tlf. 909 88 060
eller på e-post: janeberit.solvi@skagerakenergi.no


Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist:28.februar 2019