Seksjon Energidisponering og handel i Skagerak Kraft AS har ansvar for selskapets kraftforvaltning. Fagområder er analyse av kraftmarkedet, produksjonsoptimalisering og handel med vår egen kraftproduksjon og grønne sertifikater (opprinnelsesgarantier og elsertifikater), control og avregning. I vårt arbeide med å forberede vanndisponeringen ønsker vi å styrke vår modelleringskompetanse innen hydrologi og optimalisering. Vi søker nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Siv.ing. / MSc. Modellering og optimalisering

 

Arbeidsoppgaver:
Utvikling og vedlikehold av hydrologiske modeller til beslutningsstøtte for produksjonsoptimalisering
Scripting for uthenting av hydrologiske og meteorologiske data fra forskjellige APIer
Programutvikling av brukergrensesnitt mot hydrologiske modeller og visualisering av romlig fordelte data samt analyse og benchmarking av vær- og tilsigsprognoser
Inngå i hydrologisk vaktordning for utarbeiding av tilsigsprognoser
Delta i felt på vannføringsmålinger

Din profil:
Høyere teknisk utdannelse innen for eksempel industriell matematikk og / eller fysikk med programmering, elektro- eller datateknikk, meteorologi, hydrologi eller geomatikk
God forståelse av matematisk modellering og uthenting av data fra API
Erfaring innen scripting og Python
Kjennskap til GIS-verktøy er en fordel
Erfaring fra produksjonsplanlegging, optimalisering, numeriske metoder eller programutvikling er en fordel
Gode analytiske ferdigheter med en grundig og strukturert arbeidsmetodikk
Engasjert og selvgående med gode samarbeidsegenskaper
Trives med å jobbe i et operativt miljø med evne til å fatte beslutninger under usikkerhet

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Beathe Furenes,
mobil: 918 41 812 eller på e-post: beathe.furenes@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 2. februar 2020