Skagerak Nett AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi og har som formål drift og utbygging av energiforsyningsnett samt virksomhet som har tilknytning til dette. Skagerak Nett har anleggskonsesjoner for selskapets regionalnettanlegg i Telemark samt områdekonsesjon for alle kommuner i Vestfold og de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Selskapet er byggherre for en rekke prosjekter. Prosjektene er en viktig del av selskapets virksomhet og vi ønsker økt fokus på vårt arbeid med å koordinere og kontrollere HMS-arbeidet blant aktørene i prosjektene. Vi søker derfor en kompetent og ansvarlig person til stilling som:

SHA-koordinator
(Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan koordinator)

 

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:
Utarbeide SHA-planer i prosjekter herunder et system for oppfølging av SHA-arbeidet, kontroll og rapportering, iverksettelse av tiltak og revisjoner
Utarbeide risikomatriser i prosjekteringsfasen for prosjekter, samt oppfølging videre i prosjektet
Være tilstede på anlegget ved behov
Følge opp at lover og forskrifter samt Skagerak Netts egne instrukser og prosedyrer overholdes
Følge opp at samtidighet og rekkefølge på arbeidsoppgaver ikke utgjør en risiko
Opplæring av personell i Skagerak Netts prosedyrer og instrukser
Bidra og bistå i selskapets arbeid med HMS

Din profil:
Bachelor innen eks. elkraft, maskin eller bygg. Koordinatorskolen er en fordel
Erfaring fra SHA koordinering, kjennskap til relevante forskrifter og praktisk erfaring fra deltagelse i bygg- eller anleggsprosjekter
Tydelig og aktiv interesse for HMS-faget er en forutsetning
Selvgående, viser initiativ og kommuniserer godt med personell i ulike arbeidssituasjoner
Strukturert og ryddig arbeidsform med gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt Avdelingsleder Byggherre og Mottak John Walter Nilsen,
tlf: 971 85 801, e-post: john-walterhamrell.nilsen@skagerakenergi.no eller
SHA koordinator Bjørn Tore Spilde, tlf 479 37 037,
e-post BjornTore.Spilde@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 29. august 2019