Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med å bidra til gode prosesser i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Seksjon Anskaffelser i området Økonomi & Finans har ansvar for innkjøpsstrategi, anskaffelser og avtaleforvaltning. Vi har store løpende innkjøp i tillegg til betydelige investeringer fordelt over hele konsernet. Anskaffelsesfunksjonen skal bidra til realisering av konsernets forretningsmål gjennom verdiskapende, innovative og bærekraftige anskaffelser.
For å styrke vår kapasitet og kompetanse søker vi nå en handlekraftig og strukturert person til stillingen som:

Senior Rådgiver / Rådgiver Anskaffelser

 

Vi ønsker oss deg som er opptatt av kvalitet og gode prosesser og som ønsker å bidra til realisering av gevinster gjennom effektive og gode anskaffelser på lag med en grønn framtid. Du må kunne trives i store og krevende prosesser.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Gjennomføre anskaffelsesprosesser for prosjekter og drift i selskapene i Skagerak-konsernet
 • Bistå den operative virksomheten og pågående prosjekter med å legge til rette for gode prosesser og foreta optimale anskaffelser
 • Bistå prosjektledere med kontraktsoppfølging og tvisteløsning
 • Oppfølging av etablerte avtaler og leverandører
 • Bidra til videreutvikling av anskaffelsesfunksjonen i Skagerak-konsernet gjennom høy kvalitet på leveranser, verdiskapning og innovasjon

Din profil:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet innen økonomi, innkjøp / logistikk eller jus
 • Betydelig erfaring fra liknende oppgaver med god kunnskap om kontrakter, prosjektgjennomføring, avtalerett og forhandlinger
 • Analytisk med god forretningsforståelse og interesse for den digitale fremtiden
 • Strukturert, selvstendig og initiativrik med evne til å drive prosesser fremover
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon og samhandling
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder Anskaffelser Mads Norberg,
tlf. 970 90 185 eller på e-post: mads.norberg@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 20. mai 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.