Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon for Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 6 driftsområder fordelt over store deler av Østlandet. Avdeling Vedlikeholdsstøtte er et omreisende team som bistår alle driftsområdene ved behov med mange ulike oppgaver tilknyttet kraftstasjonene og miljø og vassdragstekniske installasjoner. Vi søker nå en ansvarlig og kompetent person med mekanisk eller elektrofaglig bakgrunn til stillingen som:

Reisemontør
Vedlikeholdsstøtte

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Lede, planlegge og delta i revisjon, vedlikehold og montasje av utstyr i driftsområdenes kraftstasjoner med alle tilhørende anlegg
Tilvirke komponenter ved behov
Bidra i prosjekter i driftsområdene
Oppfølging av eksterne leverandører av varer og tjenester
Bidra i eksterne prosjekter ved behov
Delta i årlig kontroll av løfteutstyr, brannslokkere, fallsikringsutstyr, jordingsutstyr og spenningstestere
Delta i sentralt styrte prosjekter

Din profil:
Relevant fagbrev som elektriker eller mekaniker
Erfaring fra montasje, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Erfaring fra multifaglig arbeid vil være en stor fordel
Fortrolig med bruk av PC og IT-baserte verktøy / hjelpemidler
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med vilje til fleksibilitet og innsats
Engasjert med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig
Aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS og ytre miljø
Førerkort klasse B / BE

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeid vil hovedsakelig foregå ved våre kraftverk med tilhørende reguleringsanlegg. Utstrakt reisevirksomhet med overnatting på påregnes. Vi har verkstedet vår i Tønsberg, men oppmøtested kan være en av alle våre lokasjoner, avhengig av kandidatens bosted. Vi har oppmøteplass i følgende kommuner: Kragerø, Siljan, Nissedal, Fyresdal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsleder Vedlikeholdsstøtte Trond Skotte tlf.: 415 02 869 eller per e-post: trond.skotte@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 15. desember 2019