Skagerak Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Avdeling FoU og Digitalisering i seksjon Teknologi og Innovasjon har ansvaret for blant annet utvikling og gjennomføring av nye innovasjonsprosjekter internt i selskapet og større nasjonale og internasjonale FoU prosjekter i samarbeid med eksterne partnere og andre aktører i energibransjen. Skagerak Energilab med ett av Norges største batterier og Self-Healing Sande med automatisert omkobling av nettet er to av mange prosjekter avdeling FoU og Digitalisering har ansvaret for. For å utvikle morgendagens energisystem og bygge en sterkere innovasjonskultur søker vi nå to kompetente og ansvarlige personer til stillingene som:


Prosjektledere
FoU og Digitalisering

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Prosjektutvikling, herunder:
- Identifisere, utvikle og konkretisere FoU- og digitaliseringsprosjekter sammen med kollegaer i selskapet
- Delta i prioritering av nye initiativ
Lede prosjekter, samt realisere og måle forbedring, innovasjoner og effekt fra FoU og digitaliseringsprosjekter i selskapet
Bygge og delta i nettverk for FoU og digitalisering
Bidra til utvikling av forbedrings- og innovasjonskulturen i selskapet

Din profil:
Utdanning på masternivå eller høyere innen fagretningene innovasjon- og prosjektledelse, digitalisering og / eller realfag (IT, El-kraft) eller lignende
Erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter eller innovasjonsprosjekter, gjerne fra IT- eller energibransjen
Nysgjerrig, innovativ og strategisk
Engasjert og positiv med en strukturert og ryddig arbeidsform
Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Stig Simonsen tlf: 982 07 380
eller på e-post: stig.simonsen@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 19.mai 2019