Skagerak Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Avdeling Prosjektering i seksjon Prosjekt og montasje har ansvaret for blant annet prosjektering og prosjektledelse av re- og nyinvesteringer i eget nett.
For å styrke vår kapasitet søker vi nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Prosjektingeniør

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Prosjektledelse og ansvar for tildelte prosjekter; lede prosjektet gjennom forberedelse, gjennomføring og avslutningsfase
Prosjektledelse for re- og nyinvesteringer
Prosjektere mindre driftsoppgaver, flytting av nett for kunde og andre mindre oppdrag
Sørge for at vedtatte standarder følges og påse at montasjearbeid blir utført etter gjeldende forskrifter
Være pådriver i det daglige arbeider for at HMS-kravene blir etterlevd

Din profil:
Utdanning på bachelornivå eller høyere innen El-kraft
Erfaring fra prosjektledelse og god fagkunnskap
God brukerkompetanse på relevante IT-verktøy
Engasjert og positiv med en strukturert og ryddig arbeidsform
Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder
Tom Eirik Rove tlf: 916 88 889 eller på e-post:
TomE.Rove@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 12 .mai 2019