Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 49 hel- og deleide vannkraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Seksjon Energidisponering og Handel har ansvar for selskapets kraftforvaltning. Fagområder i seksjonen er fysisk krafthandel og produksjonsoptimalisering, hydrologi og modellutvikling, handel med grønne sertifikater og energiomsetningsprodukter, analyse og markedsutvikling samt back- og middle office. Til avdelingen for Fysisk Krafthandel søker vi nå to ansvarlige og kompetente personer til stillingene som:

Produksjonsplanleggere

 

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:
Inngå i vaktordningen for styring av selskapets kraftproduksjon
Deltagelse i kort- og langsiktig produksjons- og revisjonsplanlegging
Fysisk handel i kraftmarkeder
Bidra med å vedlikeholde og forbedre underlag til våre modeller for produksjonsoptimalisering
Delta i arbeidet med forbedring av modellverktøy, analysemetoder og arbeidsprosesser

Din profil:
Relevant teknisk/matematisk utdanning fra høyskole eller universitet
Kjennskap til kraftbransjen, produksjonsplanlegging og optimalisering vil være en fordel
Kunnskap og interesse for modellering og programmering
Strukturert, selvstendig og engasjert med gode analytiske ferdigheter
Trives i et operativt miljø med evne til å fatte beslutninger i hektiske situasjoner
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
Beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Vi kan tilby:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt
Avdelingsleder Fysisk Krafthandel Åshild Stokke tlf. 970 93 876
eller på e-post: ashild.stokke@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 31. mai 2019