Skagerak Nett AS har ansvaret for drift og utvikling av strømnettet som samfunnskritisk infrastruktur i vår region. Vi er inne i en spennende tid med elektrifisering av transportsektoren og høy byggeaktivitet i vårt område. Samtidig er det behov for å fornye eksisterende nettanlegg grunnet tilstand og alder. Dette skaper løpende behov for forstrekninger og tiltak i strømnettet. Skagerak Nett håndterer for tiden en omfattende portefølje av små og store nettprosjekter og det er forventet at aktivitetsnivået vil ligge høyt i årene fremover. Til tidligfaseplanlegging og utvelgelse av nettprosjekter søkes det derfor etter:


Nettplanlegger
Plan og porteføljestyring

 


Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Motta, behandle og svare på kundehenvendelser om større nettilknytninger
Sørge for en helhetlig nettplanlegging i et geografisk ansvarsområde
Ivareta nett-hensyn i høringsinnspill til regulerings- og kommunedelplaner
Gjennomføre risikoanalyser og prosjektplanlegging i tidlig investeringsfase
Nominere nettinvesteringer og utarbeide beslutningsunderlag
Bidrag i nettselskapets byggestandard-grupper

Din profil:
Ingeniørutdanning innen fagretningene elkraft, energi og miljø eller lignende
Erfaring med planarbeid er en fordel, men nyutdannede kan også være aktuelle. Relevant erfaring fra prosjektledelse / planlegging av infrastruktur kan kompensere for utdanningskravet
Engasjert og positiv med en strukturert, grundig og ryddig arbeidsform
Løsningsorientert med høyt fokus på HMS
Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Nicolai Staurvik tlf: 938 27 882
eller på e-post: nicolai.staurvik@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 10. desember 2019