Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Innovasjon betyr fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; eller å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.
/Store norske leksikon


Vi søker:

Leder Innovasjon

 

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Konsernområdet Innovasjon & Forretningsutvikling skal utarbeide strategiske mål og aktivt delta i arbeidet med realiseringen av disse på tvers av domener som er utpekt i strategien.

Vil du bidra til å forandre måten vi bruker energi på, og hvor vi henter den fra?
Vår ledestjerne er "På lag med en grønn framtid", og vi søker deg som vil jobbe for å nå målene våre om vekst innen fornybar energi. Er du nysgjerrig, initiativrik, engasjert og har god forretningsforståelse? Trives du i et dynamisk miljø med mange samtidige prosesser og er god på gjennomføring? Da er det deg vi skal ha!

Du får:

 • Lede innovasjonsarbeidet i Skagerak Energi med sikte på å systematisk utvikle innovasjonsprosjekter som bygger opp under Konsernstrategien
 • Lede innovasjonssprinter innenfor de til enhver tid gjeldende fokusdomener
 • Sørge for kontakt og dialog med nasjonale innovasjonsmiljøer og samarbeidspartnere
 • Sørge for god og smidig overgang mellom innovasjon & forretningsutvikling i de prosjektene som er identifisert klare for forretningsutviklingsprosess


Du har:

 • Relevant utdanning på minimum Bachelornivå
 • Erfaring fra innovasjonsarbeid, oppstartsvirksomhet og / eller forretningsutvikling
 • Evne og erfaring fra å identifisere, analysere og vurdere markedsmuligheter, teknologi og lønnsomhet i sammenheng
 • Analytisk tilnærming og struktur, med evne til å dra prosesser fra ide til pilotprosjekter
 • Positivitet og er inkluderende med driv, gjennomføringsevne og et utpreget godt humør
 • Lett for å skape tillit, bygge relasjoner og utvikle samarbeid gjennom kommunikasjon og entusiasme

Vi byr på:

 • En stilling der du kan skape verdier for samfunnet vårt. Du får forandre, skape nytt og bidra til endringer i måten vi produserer og utnytter fornybar energi på
 • Et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar
 • En inspirerende arbeidsplass hvor vi deler informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper en god kultur med sunne verdier
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger


Lurer du på noe?

Kontakt Konserndirektør Innovasjon & Forretningsutvikling Øystein Sæther
Tlf. 414 13 117 / e-post oystein.saether@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 23.01.2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.