Vil du være med på å styrke forsyningssikkerheten i
et strømnett i stadig endring?

 

Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune. Anleggsporteføljen består blant annet av 60 transformatorstasjoner og 7000 nettstasjoner. For å styrke vår kompetanse og kapasitet søker vi nå en ny medarbeider til stillingen som:

Kraftsystemanalytiker
Utvikling og analyse

 

Gode analyser og utredninger er avgjørende for å finne gunstig konsept- og nivåvalg for nettprosjekter og investeringer. Det er avdelingens ansvar å utarbeide disse for å lage de beste langsiktige nettutviklingsplanene for vårt område. Avdelingen har også ansvarsområder innen spenningskvalitet, porteføljestyring av nettanleggsprosjekter og selskapets tekniske byggestandard. Vi ønsker oss deg som har god kraftsystemforståelse og øsker å bidra i utviklingen av fremtidens distribusjons- og regionalnett.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Utføre elkrafttekniske analyser og teknisk-økonomiske utredninger inkludert gjennomføring av konseptvalgutredninger
Inneha områdeansvar for nettutvikling innen distribusjonsnett og regionalnett
Inneha delansvar for Skagerak Netts kraftsystemutredning
Utføre tidligfase prosjektledelse og -oppfølging, deriblant risikostyring og økonomisk oppfølging i utredningsfasen

Din profil:
Sivilingeniør med elkraftkompetanse
God økonomi- og prosjektforståelse
Solid erfaring fra teknisk-økonomiske utredninger og elkrafttekniske analyser
Strukturert og analytisk med evne til å se helhet
Grundig og ryddig arbeidsform, med høyt fokus på HMS
Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted kan være Porsgrunn eller Tønsberg.
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ingar Dalen telefon: 951 18 812
eller på e-post: ingar.dalen@skagerakenergi.no


Søknadsfrist: 1. november 2020

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.