Kraftbransjen i Norge er inne i en omstilling drevet av ny teknologi, klimamål, endrede forbruk- og produksjonsmønstre og sammenkobling av markeder. Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen vil endre både aktørene og markedene.
Skagerak Energi AS er opptatt av å ha en aktiv og offensiv rolle for å posisjonere konsernet best mulig i en situasjon hvor rammebetingelsene endrer seg raskt for å skape verdi for kunder, samfunn og eiere. Utviklingen innenfor teknologi skal bidra til både å effektivisere og forbedre eksisterende virksomhet, men også å øke konkurransekraften gjennom å utvikle nye forretningsmuligheter.
Området Strategi og forretningsutvikling har en vesentlig rolle i dette arbeidet.
Det er nå ledig stilling som:

Konserndirektør Strategi og forretningsutvikling

Som konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling får du spennende utfordringer og store muligheter til å påvirke selskapets framtid. Området vil være en spydspiss og koordinator innenfor ansvarsområdene strategiutvikling, FoU, forretningsutvikling og M&A.
Til stillingen ønsker vi oss en tydelig og kraftfull leder med betydelig erfaring med å skape nye virksomhet, helst innen energiområdet. Du må ha mot til å utfordre og tenke nytt, men også være opptatt av å utvikle konsernet i tett samarbeid med øvrige forretningsområder og staber. Stillingen inngår i Skagerak Energis konsernledergruppe og rapporterer til konsernsjef.

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:

Overvåkning og analyse av endringer innenfor teknologi, marked/bransje, regulering og rammebetingelser
Utarbeidelse av konsernets strategiplaner
Forretningsutvikling
Samordning av konsernets prosjektarbeid innenfor forskning/innovasjon, forretningsutvikling og restrukturering
Styring av eierposisjoner i deleide selskaper
Personal- og budsjettansvar for seksjonen

Din profil:

God erfaring fra ledelse innen strategi/forretningsutvikling med dokumenterte resultater.
Gjerne erfaring fra energibransjen.

Forhandlingsvant
Høyere relevant utdanning på masternivå
Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
Analytisk sterk, med svært god forretningsforståelse
Evne til raskt å sette seg inn i nye løsninger og teknologier
Drivende, initiativrik og resultatfokusert
Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
Trygg, tydelig og relasjonssterk


Vi kan tilby:

En svært utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne konsernsjef Knut Barland, tlf. 91113048,
eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682.


Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. februar via www.headvisor.no