Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning, I en tid med økt elektrifisering av samfunnet, kombinert med et aldrende strømnett er det viktig å hindre feil og strømbrudd som følge av svekket tilstand på komponentene. Avdeling Vedlikehold, Standard og Drone skal sørge for kontroll på tilstanden i nettet gjennom å overvåke, analysere og iverksette tiltak. Sentralt i dette arbeidet ligger best mulig bruk av data som grunnlag for beslutningene. Avdelingen jobber derfor aktivt innenfor «det digitale skiftet» med blant annet sensorer, maskinlæring, robotteknologi og mobile løsninger og kombinerer dette med tradisjonelle metoder og kunnskap om nettet. For å styrke vår kapasitet søker vi nå to kompetente, utviklingsorienterte og ansvarlige personer til stillinger innenfor områdene vedlikehold og fornyelse av infrastruktur.

Ingeniør
Asset Management

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Videreutvikling av metodikk for vedlikehold av selskapets nettkomponenter
Effektivisering og forbedring av eksisterende prosesser
Benytte og videreutvikle digitale løsninger for vedlikehold ved bruk av sensorsystemer, robotikk, droner ,3D Print, AR, IOT og maskinlæring
Datainnsamling og -håndtering
Analysere og beregne riktig teknisk / økonomisk tidspunkt for reinvestering
Planlegge og følge opp vedlikeholdsoppgaver

Din profil:
Minimum Bacherlorutdanning innen relevante fagområder som elkraft, elektronikk, sensorsystemer, automatisering, robotikk og industriell teknologi
Erfaring innen drift og vedlikehold og vedlikeholdssystemer med søkelys på digitalisering.
Erfaring innenfor bruk av teknologi og dataanalyse
Nysgjerrig og endringsorientert med en systematisk tilnærming og strukturert arbeidsform
Selvstendig og initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjons-egenskaper

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Morten Gøytil, mobil: 958 69 484 eller på e-post: Morten.Goytil @skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 31.mai 2020

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk.
Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.