Vil du være med og bidra til gode prosesser i det grønne skiftet?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon Kvalitet & HMS skal sikre at selskapet har gode prosesser som ivaretar et forebyggende HMS, miljø -og kvalitetsarbeid i et arbeidsmiljø preget av nytenkning og forbedring. For å styrke vår kapasitet og kompetanse innen ivaretakelse av kravene i byggherreforskriften i våre prosjekter, søker vi nå ny medarbeider til stillingen som:

HMS-rådgiver

 

Vi ønsker oss deg som har en tydelig og aktiv interesse for HMS-faget, og som vil være pådriver for å videreutvikle en god sikkerhetskultur i selskapet.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Ivareta rollen som selskapets SHA koordinator
Være tilstede på anlegg ved behov
Være en faglig støttespiller for SHA-ressurser i driftsorganisasjonen
Opplæring av personell i Skagerak Krafts kvalitetssystem og prosedyrer på HMS området, samt påse etterlevelse
Bidra og bistå i selskapets arbeid med HMS

Din profil:
Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, innen elkraft, maskin eller bygg.
Erfaring fra SHA koordinering, kjennskap til relevante forskrifter og praktisk erfaring fra deltagelse i prosjekter
Strukturert, systematisk og selvstendig med gjennomføringsevne
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til Seksjonssjef Kvalitet & HMS Ingrid Haug,
telefon 959 35 975 eller e-post ingrid.haug@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 20.august 2020

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk.
Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.