Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.


Vil du utvikle de beste digitale prosessene i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med økende aktivitet og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Digitalisering og IT koordinerer oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med fagmiljøer i hele konsernet. Vår utviklingsavdeling jobber med å utvikle avanserte løsninger for datadrevet verdiskaping på tvers av verdikjeder og selskaper. Et sterkt fagmiljø innen digitalisering og teknologi er nødvendig for å sikre vår leveranse av samfunnskritisk infrastruktur. For å øke vår kompetanse og kapasitet, og ytterligere sette opp farten søker vi:

Fullstackutviklere

 

Vi ønsker oss deg som er initiativrik og som vet at teknologi og smarte løsninger ligger i kjernen av utviklingen fremover. Du ser helheten og har forståelse for viktigheten av smidig utvikling og god IT sikkerhet. Du ønsker å bidra til at vi realiserer vår digitale strategi på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikle skyløsninger for selskapene i konsernet. Vi bruker i dag serverløse tjenester i Azure, men andre plattformer kan også tas i bruk i fremtiden
 • Utvikle vår dataplattform i Azure samt utvikle løsninger på dataplattformen
 • Delta i arbeidet med å ta i bruk Machine Learning, Artificial Intelligence og Augmented Reality.
 • Delta i oppgaver knyttet til: 

- Power BI og andre Power Apps 
- Relasjonsdatabaser og grafdatabaser 
- Kubernetes, Splunk, TICK og Data Factory

 • DevOps og Continuous Delivery/Continuous Integration
 • Sørge for implementering av IT-sikkerhet i alle løsninger

Din profil:

 • Relevant høyere utdanning innen IT-fag, gjerne programmering e.l.
 • Erfaring fra arbeid som utvikler av digitale løsninger vil være en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Analytisk med god virksomhetsforståelse og evne til å se helhet og finne gode løsninger. God til å sette deg inn i våre forretningsområder
 • Strukturert med evne til å drive prosesser fremover
 • Trives med å arbeide smidig i tverrfaglige team på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon og samhandling
 • Like å holde deg faglig oppdatert
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med utviklingsmuligheter i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidsted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Geir Vidar Eliassen,
telefon 932 48 595 eller e-post geirvidar.eliassen@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: Snarest

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.