Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være på lag med en grønn framtid? Fornybar energi er vår superkraft! 

 

Innovasjon i Skagerak Energi er å tenke nytt, teste ut, prøve og feile for så å lykkes for å løse energiutfordringene samfunnet står ovenfor. Vi har levert ren energi til samfunnet i over 100 år, nå mer enn noen gang har energi blitt sentralt for vår felles fremtid: Samfunnet trenger mer av den, mens verden har behov for at vi bruker mindre. Vi jobber hele tiden for å utvikle nye energiløsninger som skaper en bedre balanse for næringslivet, naturen og samfunnet. Vår styrke er innovasjon og utvikling bygget på ren energi.

Vil du være vår Forretningsutvikler innen Industri?

 

Skagerak Energis ambisjon er å være en ledende aktør nasjonalt innen fornybar energi og bærekraftig industri- og næringsutvikling. Vi ønsker å tilby grønne løsninger i samarbeid med store industribedrifter og aktører. Dette omfatter både elektrifisering og tilrettelegging for bruk av andre klimavennlige energibærere

Dette initiativer er plassert i vår enhet for Innovasjon og forretningsutvikling, som er et viktig satsningsområde i Skagerak Energis strategi fremover. Vi har masse spennende oppgaver som utføres i et kompetent og engasjert miljø hvor vi utvikler nye produkter og tjenester for å kunne møte en ny tid med andre markedsforhold og nye nettbehov.

Som Forretningsutvikler Industri vil du, blant annet få:

  • Utvikle Skagerak Energi sin rolle som en sentral aktør i bærekraftig regional og nasjonal industriutvikling
  • Være koordineringsansvarlig mot industrien i regionen
  • Være kontaktpunkt for alle industriaktører og interne selskaper som har forretning mot industrien, inkl. Skagerak Varme
  • Koordinere arbeidet sammen med Innovasjon & Forretningsutvikling, Kraft og Varme
  • Forvalte og videreutvikle Skagerak Energi sin relasjon inn mot relevante industriaktører

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du har 3-5 års erfaring fra industrien, og er enten kjent med energibransjen eller har sterkt ønske om å bli det. Du er engasjert, utadvendt og selvstendig, opptatt av kundene våre og du er veldig god på samarbeid.

Vi tror du har minimum en Bachelorgrad i relevante fag, har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig og er komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk når det trengs.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn og Tønsberg, inkludert kort vei til et levende miljø med både utdanningsinstitusjoner og kulturtilbud rett utenfor døra, men vi har også gode løsninger for fleksibelt arbeidssted hvis det passer deg bedre.

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Prosjektleder Innovasjon & Forretningsutvikling Pål Trygve Nilsen
Tlf. 918 08 603 / e-post paltrygve.nilsen@skagerakenergi.no

Kontakt Konserndirektør Innovasjon & Forretningsutvikling Øystein Sæther
tlf. 414 13 117 / e-post oystein.saether@skagerakenergi.

Søknadsfrist er 31.03.2023

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.