Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune. Avdeling Kvalitet og etterlevelse i seksjon Virksomhetsstyring har ansvar for at Skagerak Nett i det daglige opererer i tråd med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og andre bestemmelser. Prosjektkontoret bistår våre prosjektledere og prosjekteiere med faglig rådgivning samt rapportering og oppfølging. Vi søker nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Faglig leder
Prosjektkontor og risikostyring

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Være prosesseier for prosjekt- og risikostyringsprosessen i selskapet
Være superbruker på relevante støttesystem samt sikre styrende dokumentasjon, rutiner, prosesser og rapportering
Produsere oversikt over og rapportering av status på selskapets samlede prosjektportefølje
Formidle prosjektlederkompetanse ved å drive prosjektlederforum for kompetansedeling og utvikling
Bistå i oppgaver innen prosjekt- og risikostyring i hele selskapet

Din profil:
Relevant utdanning på masternivå
Omfattende praktisk erfaring fra prosjektarbeid og -metodikk
Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
Selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Michael Rapp
på telefon: 930 51 546 eller e-post: michael.rapp@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 6. februar 2020