Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.


Vil du utvikle de beste digitale prosessene i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med økende aktivitet og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Digitalisering og IT koordinerer oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med fagmiljøer i hele konsernet. Avdeling Systemtjenester har ansvar for alle konsernfelles forretningssystemer og samhandlingsløsninger, og fokuserer på videreutvikling av digitale arbeidsflater og digitale møteplasser. For å styrke vår kompetanse og kapasitet søker vi nå en ny medarbeider til stillingen som:

ERP Konsulent

 

Vi ønsker oss deg som har god kunnskap om systemarbeid og problemløsning og er nysgjerrig på ny teknologi. Du er selvstendig og proaktiv, og ønsker å bidra til økt kvalitet i viktige prosesser på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Daglig forvaltning av konsernets ERP systemer
 • Bidra til strategisk videreutvikling avkonsernetssystemer
 • Delta i arbeidet med å digitalisere konsernets prosesser og rutiner, i tett samarbeid med konsernets datterselskaper
 • Bidra aktivt i det interne fagmiljøet med erfaringsutveksling og forbedringsarbeid
 • Delta i design, test, oppsett, dokumentasjon og problemløsning
 • Bidra med intern opplæring og kompetanseheving påsystemene

Din profil:

 • Relevant utdanning på minimum Bachelornivå, lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver vil være en fordel som for eksempel:

- Systemarbeid i Unit4 ERP, eller tilsvarende systemer
- Forvaltning av hele eller deler av ERP løsninger (Regnskap, Prosjekt, Finans/Økonomi, HR/Lønn, Logistikk/Innkjøp)
- Problemløsning, konfigurasjonog oppsett av funksjoner i ERP løsninger
- Bruk av SQL som verktøy for problemløsning og rapportgenerering
- Arbeid med integrasjoner av ulike typer
- Forvaltning og konfigurasjon av analyseverktøy

 • Løsningsorientert, proaktiv og innovativ med en analytisk tilnærming
 • Kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform og evne til å se ting i samenheng og helhet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med fokus på prosesser og produkt

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Systemtjenester Tor Elseth,
tlf. 930 55 744 eller per e-post: tor.elseth@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 12. desember 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.