Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon for Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 6 driftsområder fordelt over store deler av Østlandet. Avdeling Vedlikeholdsstøtte er et ambulerende team som bistår alle driftsområdene ved behov med mange ulike oppgaver, også tilknyttet miljø og vassdragstekniske installasjoner. Vi søker nå en ansvarlig og kompetent person med primært elektrofaglig bakgrunn til stillingen som:

Energioperatør / Energimontør
Vedlikeholdsstøtte

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Lede, planlegge og delta i revisjon, vedlikehold og montasje av utstyr i driftsområdenes kraftstasjoner med alle tilhørende anlegg
Tilvirke komponenter ved behov
Bidra i prosjekter i driftsområdene
Oppfølging av eksterne leverandører av varer og tjenester
Bidra i eksterne prosjekter ved behov
Delta i årlig kontroll av løfteutstyr, brannslokkere, fallsikringsutstyr, jordingsutstyr og spenningstestere
Delta i sentralt styrte prosjekter

Din profil:
Fagbrev innen elektrofag
Erfaring fra montasje, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen erfaring vil også bli vurdert. Erfaring fra multifaglig arbeid vil være en fordel
Fortrolig med bruk av PC og IT-baserte verktøy / hjelpemidler
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med vilje til fleksibilitet og innsats
Engasjert med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig
Aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS og ytre miljø
Førerkort klasse B / BE

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Oppmøtested vil være Tønsberg, men arbeidet vil foregå ved kraftverkene med tilhørende anlegg i alle driftsområder og utstrakt reisevirksomhet på påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsleder Vedlikeholdsstøtte Trond Skotte tlf.: 415 02 869 eller per e-post: trond.skotte@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 25.september 2019