Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon for Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 6 driftsområder fordelt over store deler av Østlandet. Fjone kraftverk i Nissedal er oppmøtested for driftsområde Telemark Vest. Driftsområdet omfatter også kraftverkene Finndøla, Haukrei, Grytåi, Nape og Rolleivstad pumpeverk. Til dette driftsområdet søker vi nå en ansvarlig og kompetent person med elektrofaglig bakgrunn til stillingen som:

Energioperatør / Energimontør

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold av kraftstasjoner med alle tilhørende anlegg
Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg
Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem
Kunne inngå i beredskapsvaktordning, ivareta funksjon som leder for sikkerhet samt kjentmannskorps for lokalt brannvesen etter nærmere opplæring
Delta i sentralt styrte prosjekter

Din profil:
Fagbrev innen elektrofag
Erfaring fra montasje, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen erfaring vil også bli vurdert. Erfaring fra multifaglig arbeid vil være en fordel
Fortrolig med bruk av PC og IT-baserte verktøy / hjelpemidler
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med vilje til fleksibilitet og innsats
Engasjert med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig
Aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS og ytre miljø
Førerkort klasse B / BE

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være fortrinnsvis kraftverkene i hele driftsområdet med Fjone Kraftverk som oppmøtested.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt
Avdelingsleder Inge Audun Dahle tlf. 950 29 662,
eller på e-post: ingeaudun.dahle@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 25. august 2019