Vil du være med og skape ren energi?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 6 driftsområder. Til vårt driftsområde Telemark Vest søker vi nå:

Energioperatør

 

Driftsområde Telemark Vest omfatter kraftverkene Fjone, Finndøla, Haukrei, Grytåi, Nape og Rolleivstad pumpeverk. Vi ønsker oss deg som har en aktiv interesse for effektiv drift og god ivaretakelse av HMS.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold, rehabilitering og montasjeoppgaver på kraftstasjonene i driftsområdet med alle tilhørende anlegg
Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg, også i andre området av selskapet ved behov
Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem
Kunne inngå i beredskapsvaktordning, ivareta funksjon som leder for sikkerhet samt kjentmannskorps for lokalt brannvesen etter nærmere opplæring
Delta i sentralt styrte prosjekter

Din profil:
Fagbrev innen elektrofag; energimontør, elektriker og / eller energioperatør, evt. mekanisk fagbrev med relevant erfaring
Erfaring fra montasje, drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen erfaring vil også bli vurdert. Erfaring fra multifaglig arbeid vil være en fordel
Fortrolig med bruk av PC og IT-baserte verktøy / hjelpemidler
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med vilje til fleksibilitet og innsats
Engasjert med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig
Aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS og ytre miljø

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Oppmøtested kan være Fjone kraftverk i Nissedal eller Finndøla kraftverk i Fyresdal.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Driftsområdeleder Inge Audun Dahle
tlf. 950 29 662, eller på e-post: ingeaudun.dahle@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 30. september 2020

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser, og kan bare motta elektroniske søknader.