Vil du være med og skape ren energi?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og forvalter en årlig middelproduksjon på 5,7 TWh. Skagerak Kraft er miljøsertifisert etter ISO 14001. Seksjon Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 6 driftsområder. Etter lang og tro tjeneste blir dagens stillingsinnehaver snart pensjonist, og vi søker nå:

Driftsområdeleder
Numedal

 

Driftsområde Numedal / Numedalsverkene har hovedansvar for til sammen fire kraftverk, To i Nore og Uvdal kommune og to i Flesberg kommune, med tilhørende reguleringsanlegg. Skagerak Kraft samarbeider med andre tilsvarende enheter i Statkraft og Numedals-Laugens Brugseierforening, noe som medfører mange ulike oppgaver tilknyttet miljø og vassdragstekniske installasjoner.
Vi ønsker oss deg som har en aktiv interesse for ledelse, drift og HMS, og som vil være med å videreutvikle et godt og kompetent arbeidsmiljø. Stillingen rapporterer til leder for Kraftverksdrift sentralt.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Ivareta lokal ledelse og administrasjon av driftsområdet
Ha personal- og fagansvar for driftsområdets medarbeidere
Ansvar for drift og løpende vedlikehold av driftsområdets kraftproduksjonsanlegg
Ansvar for budsjett, regnskapsoppfølging og rapportering

Din profil:
Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen elkraft, alternativt teknisk fagskole og bred relevant erfaring
Erfaring fra drift og vedlikehold av kraftforsyningsanlegg eller annen relatert virksomhet er en fordel
Erfaring fra personalledelse og forvaltning av materielle ressurser
Strukturert og analytisk med gjennomføringsevne
En tydelig og inkluderende ledestil med evne til å motivere kompetente og engasjerte medarbeidere
Aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, ytre miljø, orden og ryddighet

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted er Rødberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Seksjonssjef Kraftverksdrift Runar Torpe Lien,
tlf. 971 20 155, eller på e-post: runartorpe.lien@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 30. september 2020

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser, og kan bare motta elektroniske søknader.