Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med å bidra til gode prosesser i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Området Konsernøkonomi og Virksomhetsstyring har ansvar for oppgaver knyttet til finans, periodeavslutning, konsolidering, intern kontroll, risikostyring, balansert målstyring, forbedrings-programmer og prosjektstyring inkludert kvalitetssikring av investeringsbeslutninger. For å styrke vår kapasitet og kompetanse søker vi nå en engasjert og strukturert person til stillingen som:

Controller Prosjekt og Risiko

 

Vi ønsker oss deg som er opptatt av kvalitet og gode prosesser og samtidig nysgjerrig på mulighetene som våre forretningsområder har ved å være på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utvikle og forvalte konsernets prosjekt- og investeringsbeslutningsmetodikk herunder:

- Eie og drive arbeidet med kontinuerlig forbedring av prosjektstyringsprosessen,
  rollebeskrivelser, maler og verktøy
- Sørge for standardisering og implementering av
  prosjektstyringsmetodikk
- Gjøre arbeidsprosesser, støttende dokumenter og verktøy kjent og tilgjengelig
  for organisasjonen og gi støtte til prosjekteiere og prosjektledere
- Sikre oppfølging og etterlevelse og legge til rette for kompetanseutvikling
  og kunnskapsdeling på prosjektområdet
- Innhente og sammenstille status og tiltak for prosjekter som
  skal rapporteres til konsernstyret
- Samarbeide med prosjektkontorene i forretningsområdene
  og koordinere forbedringsarbeid på tvers
- Påse og bistå til at kvalitetssikring av pågående prosjekter blir utført
  og at revisjoner av ferdigstilte prosjekter blir utført

 • Bidra til å utvikle konsernets risikostyringsarbeid herunder:

- Være med å utvikle rammeverk og systemstøtte
- Sørge for god dialog med forretningsområdene
- Bidra ved sammenstilling av status på risiko i konsernet/rapportering til konsernstyret

Din profil:

 • Økonomiutdanning på bacherlor- eller masternivå
 • 1-3 års erfaring fra liknende oppgaver, gjerne innenfor prosessarbeid, team og ledelse
 • God kompetanse innen digitale verktøy som Office 365
 • Analytisk med god virksomhetsforståelse og interesse for den digitale fremtiden
 • Strukturert, selvstendig og initiativrik med evne til å drive prosesser fremover
 • Trives med å arbeide som på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon og samhandling
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til Seksjonssjef Konsernøkonomi og Virksomhetsstyring
Kjetil Myrland, telefon 970 77 505 eller e-post kjetil.myrland@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 7.mars 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.