Seksjonen Digitalisering og Teknologi i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet.
Digitalisering av energisektoren innebærer kontinuerlig endring av risikobildet innen IT- og informasjonssikkerhet, og gjør det nødvendig med økt og kontinuerlig innsats rettet mot våre virksomhetskritiske systemer. Til å lede en nyopprettet avdeling for Informasjonssikkerhet, og være pådriver i arbeidet med å etablere og gjennomføre et kontinuerlig informasjonssikkerhetsprogram i konsernet, søker vi nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Avdelingsleder Informasjonssikkerhet /
Chief Information Security Officer

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:
Utvikle, forvalte og følge opp konsernets styringsmodell- og system for IT- og informasjonssikkerhet
Utvikle og implementere konsernets strategi for informasjonssikkerhet
Utvikle nødvendig sikkerhetskompetanse i hele organisasjonen
Lede konsernets informasjonssikkerhetsfunksjon
Velge sikkerhetsløsninger og -teknologi i samarbeid med IT-driftsleder og ansvarlige for driftskontrollsystemer
Etablere og følge opp målinger og KPIer innenfor informasjonssikkerhet
Oppfølging av avtaler med eksterne samarbeidspartnere innenfor området
Personal- og budsjettansvar

Din profil:
Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi og informasjonssikkerhet
Kurs og sertifiseringer innen IT- og informasjonssikkerhet vil være et fortrinn
Minimum fem års erfaring fra arbeid innen IT- og informasjonssikkerhet; erfaring med sikkerhetsløsninger som håndterer sensitive data i kritiske produksjonsmiljøer
God kjennskap til standarder og "beste praksis"-rammeverk innenfor fagområdet
God forståelse for sikkerhetsarkitektur og kjennskap til applikasjonssikkerhet og penetrasjonstesting
Erfaring med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser innen IT- og informasjonssikkerhet
Kjennskap til lovverk og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern er ønskelig
Erfaring fra ledelse med evne til å etablere relasjoner og kommunisere med forretningsledere
Ambisiøs på forretningens vegne
Selvstendig, strukturert og initiativrik med god gjennomføringsevne
Gode samarbeidsegenskaper og formidlingsevne
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsegenskaper

Vi kan tilby:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt
IKT-sjef Espen Behring, tlf. 934 47 312
eller på e-post: espen.behring@skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 27. januar 2019