Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner innen bærekraftig næringsutvikling. For å lykkes med dette trenger vi god analysekraft, og vi etablerer nå en avdeling som skal jobbe med analyser innen innovasjon, forretningsutvikling, M&A og strategi. Avdelingen er under oppbygging, og består i dag av 2 analytikere. Teamet vil sammen med leder utvikle avdelingen til å bli ledende innen analyse for å sikre god kvalitet og gjennomføring av Skagerak Energis strategi. Som et ledd i å styrke vår satsing søker vi nå:

Analytiker / Senior Analytiker
Økonomi og finans

 

Vi ønsker oss deg som er initiativrik og engasjert og som ønsker å markedsføre Skagerak Energi som et attraktivt selskap som er på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Stillingen vil ha særskilt ansvar for og fokus på oppfølging av våre eierskap
 • Som del av analyseteamet vil stillingen også være en aktiv bidragsyter inn mot Innovasjon og Forretningsutvikling, M&A og strategi
 • Systematisk oppfølging av aktivt eide selskaper og dyptgående analyser innenfor de områder hvor Skagerak Energi opererer
 • Analyser til bruk i beslutningsgrunnlag, herunder M&A, strategi og forretningsutvikling

Din profil:

 • Økonomiutdanning på master- eller bachelornivå
 • Minimum tre års relevant erfaring, fortrinnsvis fra konsulenthus eller meglerforetak
 • Superbruker på Excel og PowerPoint og gjerne også erfaring med BI
 • Sterke analytiske evner og med god forretningsforståelse
 • Strukturert og systematisk arbeidsform med fokus på fremdrift
 • Gode kunnskaper om porteføljeforvaltning
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med evne til nettverksbygging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, tar du kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Erik Aasmundtveit på telefon; 414 31 398, eller Geir Nordvold på telefon; 938 28 100.
Du kan også kontakte Director M&A Svein Erik Olesen, tlf. 952 68 821 eller e-post: sveinerik.olesen@skagerakenergi.no

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist: 25.01.2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankId-informasjon i søknadsprosessen