Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og skape muligheter i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med økende aktivitet og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner innen bærekraftig næringsutvikling. Avdeling M & A i konsernområdet Økonomi og Finans skal identifisere muligheter, skape aktivitet for vekst, levere analysekraft og være en aktiv bidragsyter på tvers i konsernet. For å styrke vår kapasitet søker vi en nå en ny ressurs til stillingen som:

Analytiker / Senior Analytiker

 

Vi ønsker oss deg som er initiativrik og engasjert og som ønsker å videreutvikle Skagerak Energi som en attraktiv partner som er på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Identifisere og analysere investeringsmuligheter
 • Finansiell modellering
 • Utarbeide og presentere beslutningsgrunnlag
 • Bistå i analyser på tvers av konsernet, både finansielt og knyttet til strategi- og forretningsutviklingsprosesser
 • Videreutvikle prosess- og metodeverk for fagområdet

Din profil:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra finans eller M&A vil være en fordel
 • Superbruker i Excel og PowerPoint
 • Sterke analytiske evner med god forretningsforståelse
 • Fremdriftsorientert med en strukturert arbeidsform
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med evne til nettverksbygging
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Business Development Manager Svein Erik Olesen, tlf. 952 68 821
eller e-post: sveinerik.olesen@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 23. april 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.