I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene selskapet har, bidrar vi med økonomisk støtte til lag og foreninger.

To utlysninger

Vi tildeler midler i to forskjellige kategorier; kultur og idrett.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne bør primært ha adresse i Vestfold eller Telemark, eller i vertskommunene for våre kraftverk.

  • Draktsett: Skagerak deler ut 20 draktsett på våren, begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. sett. Draktene skal ha Skageraks profil på bryst. Søknadsfrist 1. mars. Søk støtte her
  • Kultur: Skagerak støtter ulike kulturaktiviteter. Vi gir ut 20 stipend a kr. 5.000,-. Søknadsfrist 1. september.

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.

Støtte til Kultur