Klimaendringene presser frem økt elektrifisering. Industri, transportbedrifter, datalagring, bygge-plasser eller gårdsbruk skal alle kutte klimagass-utslipp gjennom elektrifisering og digitalisering av prosesser. På den andre siden av bordet sitter kraftprodusenter og nettselskaper i en ny krevende situasjon.

Vi skal levere våre produkter og tjenester der kraften treffer kundene. 

Skagerak Energi eier 100 % av Skagerak Energipartner.