Ruhne Nilssen, Informasjonssjef i Skagerak Energi

Ruhne Nilssen
Foto: Tom Riis