Rolf Erling Andersen, født 1947, er nestleder i styret i Skagerak Energi og representerer Skien kommune.

Andersen er AP politiker og er medlem av bystyret i Skien. Han har lagt bak seg to perioder som ordfører. I tillegg har han vært medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, leder av Arbeiderpartiets kommunalpolitiske utvalg, samt vararepresentant til Stortinget.

Rolf Erling Andersen er utdannet elektriker, og begynte sin yrkeskarriere som sterkstrømsmontør i Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK), der han også var leder av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).