Ole Magne Johnsen, født 1968, er konserndirektør for konsernutvikling i Skagerak Energi.

Ole Magne kommer fra jobben som digitaliseringssjef i Skagerak Nett.  Før han kom til Skagerak var  han ansatt som Virksomhetsarktiekt innenfor IT/Telekommunikasjon/Internett i Entur AS (tidligere NSB).