Solkraft – energi for framtiden

Kraften fra sola kan utnyttes bedre. Skagerak Kraft utvikler, bygger og drifter solkraftanlegg og er på jakt etter tomter som egner seg for klimavennlig energiproduksjon.