Energien fra sola bør utnyttes bedre på tak og veggflater, derfor øker Skagerak Energi sin eierandel i det innovative solcelle-selskapet Isola Solar

– Vi har stor tro på dette markedet, og kjenner Isola Solar som et selskap med spennende fortrinn i sine løsninger. Gjennom eierskapet tar vi del i teknologiutviklingen som påvirker fremtidens energimarked. Samtidig tilfører vi kompetanse og erfaring fra produksjon og omsetning av fornybar kraft, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

Energikonsernet øker sin eierandel i Isola Solar fra 10 til 24 prosent. 

En energipartner

Skagerak Energi utvikler og investerer i selskaper som bidrar til grønn vekst og næringsutvikling gjennom sitt heleide datterselskap Skagerak Energipartner. I porteføljen inngår i dag satsinger innen sol, biogass, elektro, samt digitale løsninger innen elbil-lading og vannkraftproduksjon. Eierskapet i Isola Solar inngår i denne porteføljen. 

Ny teknologi

Selskapet Isola Solar er under oppbygging og høster mye oppmerksomhet for sine helhetlige produktsystemer. De skråstilte og tosidige solanleggene fra Isola Solar leverer opptil 60-70 prosent mer energi enn standard «top-hat» solanlegg på flate tak. Isola Solar jobber også med nye solcelle-konsept for tak i boligsektoren, samt bygningsintegrerte solcellepanel som også vil fungere som en fasadeplate. 

– For Isola betyr satsningen på Isola Solar et helhetlig tilbud av materialer til alle flater – vi ønsker at byggene skal bli små kraftverk, sier Bjørnar Gulliksen, administrerende direktør i Isola AS, som er hovedeier i Isola Solar.

Isolas produktsystemer for energieffektive bygg kombineres med Skagerak Energis energimarked- og kraftsystemkompetanse gjennom eierskapet i Isola Solar.

Voksende marked

EU-kommisjonen har foreslått en rekke tiltak som vil øke bruken av solcellepanel i EU-land, også på taket av private boliger og offentlige bygg, dersom forslagene blir vedtatt.

– Solceller på stadig flere tak og vegger i næringsbygg og boliger vil samlet sett gi en stor samfunnsgevinst, sier Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

Tall fra NVE viser at norske bygg forbruker 84 TWh i året, og 66 prosent av energibruken skjer i gamle bygg med lav energistandard, der det «fyres for kråka». 

– For å lykkes med grønn omstilling i Norge må man også gjøre noe med bygningsmassen. Sammen med Skagerak Energi har vi muskler, vilje, kompetanse og nettverk som gjør det mulig å øke satsningen på sol på bygg, sier Bjørnar Gulliksen i Isola.