Klima og miljø ses ofte som to sider av samme sak, men er det nødvendigvis det?

– Verden går i riktig retning innen mange områder. Vi er på god vei mot å nå flere av bærekraftmålene: Det er blitt mindre fattigdom, bedre folkehelse, mer økonomisk vekst. Men utfordringen vi står overfor er at dette er i ferd med å ødelegge natur og miljø, sier generalsekrætær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

Klima- og miljødilemmaer

Vindmøllene kan ødelegge for dyre- og fugleliv, vannkraftutbygginger kan ødelegge for fisk og ferskvannsbiologi. Tiltak som har stor klimanytte har ofte også konsekvenser for miljøet. Hva gjør vi da? Dette er temaet for Skagers Energifrokost fredag 16. november.

Meld deg på Energifrokosten her

Tidligere miljøverminister

Solhjell er tidligere kunnskapsminister og miljøvernminister. Han er i dag generalsekretær i WWF Verdens naturfond, den norske delen av verdens største miljøorganisasjon, World Wildlife Fund for Nature. WWF er en av verdens mest respekterte uavhengige miljøorganisasjoner og har kontorer i mer enn 80 land.

Mat og faglig påfyll

Energifrokosten varer fra 7.45 til 9.30 og starter som seg hør og bør med en frokost i Skageraks kantine. Deretter blir det foredrag som avsluttes med en liten paneldebatt.