Kristin Steenfeldt-Foss, født 1964, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og representerer Statkraft.

Hun har lang erfaring fra flere lederroller i Statkraft, og jobber nå som senior rådgiver. Kristin Steenfeldt-Foss har god bransjeerfaring, bl.a. fra flere styreverv i norske kraftselskap.

Hun er utdannet inne økonomi ved Universitetet i Agder (UiA) og Norges Handelshøyskole (NHH).