Knut Barland, født 1958, er konsernsjef i Skagerak Energi. Knut har lang erfaring fra diverse lederstillinger i Statoil, bl.a. som miljødirektør, direktør for gassprosesseringsanlegget på Kårstø, og som direktør for forretningsområdet Naturgass i Statoil/Hydro.

I 2008 ble han ansatt som konsernsjef i Skagerak Energi.

Knut Barland er utdannet sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU, og har gjennomgått Befalskolen for Infanteriet.