Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser 

  • Det bygges fire ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, og med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.
  • To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Til sammenligning tilsvarer dette forbruket til en leilighet på 120 m2 i én måned.
  • Skagerak Energi leverer en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.
  • Skagerak Energi har Kverneland Energi som teknologipartner, og avtale med logistikkselskapet Litra som skal transportere batteriene til og fra anleggsplass.   

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har et stort energibehov, men ved å benytte seg av mobile batterier slipper utbygger å bygge elektriske anlegg med en høyere kapasitet enn det man har bruk for senere. Prosjektet løser en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen.    

Pilotprosjektet «Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser» har fått 13 millioner kroner i støtte fra Enova. Flere partnere er på plass, blant annet maskinleverandøren Nasta som sikrer at pilotprosjektene i årene fremover har tilgang til elektriske maskiner, samt logistikkselskapet Litra som skal stå for transport og logistikk og transport av de mobile batterikontainerne. Kverneland Energi er leverandør av batteriløsningen.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er også invitert inn i prosjektet, blant annet for bistand til innovative anskaffelser og for å bidra inn med erfaringer fra andre utslippsfrie prosjekter. 

Les mer om prosjektet her

Batteriene som rulles ut i løpet av april 2022 dobler dagens effekt.  En slik dobling av kapasiteten vil gjøre det mulig å lade opp store, elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy mye raskere enn i dag, og flere maskiner kan lade samtidig.   

– Ved hjelp av mobile batterier tar vi sikte på å løse dagens problemer med å gi elektriske anleggsmaskiner nok energi – der de trenger det og når de trenger det. Målet er at den mobile ladeløsningen skal ha nok effekt til å lade opp maskinene i lunsjpausen. Filosofien vår er «man må lade når man kan, ikke når man må». Vi muliggjør begge deler, sier prosjektleder Kenneth Andersen i Skagerak Energi.gravemaskin batteriløsning lastebil