Grønt hydrogen 

Grønt hydrogen blir produsert med kraft fra fornybare energikilder.  

Allsidige bruksområder: Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å lage strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling. 

Reduserer CO2-utslipp: Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre applikasjoner eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med grønt hydrogen. 

Grønt Skipsfartsprogram: HeidelbergCement og Felleskjøpet ønsker forsyning av grønt hydrogen til et nullutslipps-bulkskip. Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus på vei tilbake, og skal seile ved hjelp av utslippsfri grønt hydrogen i kombinasjon med rotorseil. I 2021 vår valgte partene Egil Ulvan Rederi AS som rederi, og Statkraft og Skagerak Energi er tildelt hydrogenleveransen. 

Prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning sommeren 2022 for å kunne starte leveranser høsten 2023. 

- Dette er et ambisiøst og viktig prosjekt for å bidra til CO2-reduksjoner i Norge. Vi i Skagerak Energi har allerede kompetanse på lagring og distribusjon av gass i kontainere gjennom biogassaktiviteten vår. Hydrogen vil være en viktig energibærer og drivstoff for fremtidens grønne løsninger innenfor maritim- og landtransport. Vi gleder oss stort over å få bidra til å utvikle disse løsningene, sier senior forretningsutvikler Kjetil Dahl i Skagerak Energi. 

Konseptet innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen, et fleksibelt konsept som åpner for flere bruksområder.  

Les mer om verdens første hydrogendreven lasteskip her.  

I regjeringens veikart for hydrogen skisseres ambisjonen om fem hydrogenknutepunkt. Etablering av hydrogenproduksjon til denne fraktruten i Oslofjord-området kan danne basis for et slikt knutepunkt. 

– I arbeidet med å utvikle verdens første utslippsfrie bulkskip er vi glade for å ha fått med solide partnere i Statkraft og Skagerak Energi som energileverandører. Statkraft og Skagerak Energi er selskaper som vi er trygge på, og som har stor tillit i energimarkedet. Deres konsept med hydrogenproduksjon både på Vest- og Østlandet gir oss en stor driftsfordel når båten skal i trafikk, og gjør overføringsverdien i bruk av hydrogen til andre skip og segmenter større. Prosjekt "Greenbulk" er banebrytende for energinæringen og vi ser frem til å samarbeide med de i tiden fremover, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet og Knut Omreng Director, Logistics HeidelbergCement Northern Europe i en felles uttalelse.