Fjordkraft er landets nest største omsetningsselskap av strøm. Over 1 100 000 innbyggere bruker daglig strøm fra Fjordkraft.

Konsern bestående av Fjordkraft og Trondheim Kraft

Fjordkraft er organisert i et konsern som består av Fjordkraft AS og Trondheim Kraft AS. Selskapene selger strøm til kunder over hele Norge. Virksomheten omfatter innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter. Fjordkraft er også leverandør av mobiltelefoni til privatkunder over hele landet.

Resultat av Skagerak- og BKK-fusjon

Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 som et resultat av fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi AS. Trondheim Kraft AS har siden 2010 vært eid 100 prosent av Fjordkraft.

Fjordkraft har hovedkontor i Bergen, regionkontorer i Sandefjord og Trondheim og avdelingskontorer i Oslo og Stavanger. Fjordkraft er sertifisert Miljøfyrtårn.

Skagerak Energi eier nå ca 15 prosent av Fjordkraft. Øvrige eiere er BKK og Statkraft. Selskapet ble børsnotert 21. mars 2018.