Arvid Wisløff, født 1966, er styremedlem i styret i Skagerak Energi og representerer Statkraft.

Wisløff har ansvar for stabstjenester, strategi og vekst innenfor fjernvarmevirksomheten i Statkraft.

Arvid Wisløff er utdannet innenfor økonomi og administrasjon ved Oslo Handelshøyskole og har lang erfaring fra stillinger innenfor kommune, fylkeskommune og tidligere Trondheim Energi. Han har også hatt flere styreverv både i næringslivet og frivillige organisasjoner.