Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være og skape muligheter i det grønne skiftet?

 

Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Våre leveranser vil være et viktig bidrag i det grønne skiftet. Konsernstrategi har en sentral rolle med å forme veien videre og de initiativ og prosjekter som er nødvendige for å nå våre strategiske mål. For å styrke vår kapasitet søker vi nå en ny ressurs til stillingen som:

Prosjektleder
Konsernstrategi

 

Hos oss kommer du til en organisasjon i vekst med høyt engasjement og fokus på kompetanseutvikling. Vi verdsetter selvstendighet i arbeidet samtidig som du får være del av et lag som skaper kunnskap og innsikt gjennom samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer.

Som Prosjektleder Konserstrategi vil du, blant annet, få ansvar for:

  • Ledelse og leveranse av større tverrfaglige prosjekter, både kommersielle og innenfor markedsutvikling og strategisk styring samt interne utviklingsprosjekter
  • Analyse og produksjon av innhold som del av prosjektleveransene
  • Prosjektstøtte og analyser til andre avdelinger som M&A og analyse, Innovasjon og forretningsutvikling og til forretningsområdene og andre stabsområder

Du vil jobbe tett med andre avdelinger i konsernet og ha stor mulighet for å utvikle egen kompetanse.

For å trives i denne jobben, tror vi du er strategisk og analytisk med et kommersielt blikk, og du har meget god forretningsforståelse. Du er strukturert, samtidig som du tør å tenke nytt og liker komplekse utfordringer. Du er god til å kommunisere og samarbeide, og er nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen driver med på en måte som bygger relasjoner og nettverk. Du er enten kjent med bransjen eller har et sterkt ønske om å bli det.

Vi tror du har økonomisk eller teknisk utdannelse på minimum bachelornivå og erfaring fra ledelse av tverrfaglige prosjekter og bygging av gode team. Vi ønsker oss både deg som har evne og erfaring fra å analysere og vurdere teknologi, markedsmuligheter og lønnsomhet i sammenheng, og du behersker godt powerpoint, excel og digitale samarbeidsverktøy.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, inkludert kort vei til et levende miljø med både utdanningsinstitusjoner, forretninger og kulturtilbud rett utenfor døra. Dette er en synlig stilling som vil gjøre deg godt kjent i organisasjonen, noe som vil øke mulighetene for deg som har et ønske om å gjøre karriere i konsernet på sikt. 

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Konserndirektør Konsernstrategi Inger Anne Tho Bjørvik, tlf: 952 36 477,
e-post: ingerannetho.bjorvik@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 30.mai 2023

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.