Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være med å skape Fornybar Energi?

 

Skagerak Kraft AS har ansvaret for konsernets produksjon og energiomsetning av elektrisk kraft. Selskapet har ansvaret for 48 hel- og deleide kraftverk og har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Seksjon Kraftverksdrift ivaretar driften av 28 av kraftverkene i 3 driftsområder. Til Kraftverksgruppe Numedal og Valdres søker vi nå:

Lærling
Energimontørfaget


Kraftverksgruppe Numedal og Valdres har hovedansvar for til sammen 8 kraftverk, Uvdal 1 & 2, Vrenga, Hølseter, Åbjøra, Bagn, Tisleifjord og Ala, noe som medfører mange ulike oppgaver tilknyttet miljø og vassdragstekniske installasjoner.

Det vil være direkte oppmøte på ulike lokasjoner i Numedal. Det kan også være aktuelt å arbeide i andre driftsområder i perioder. (Telemark og Valdres).


Vi søker deg som er ansvarlig, selvstendig og innstilt på å jobbe hardt for å nå dine mål. Du liker praktisk arbeid og trives med å jobbe med varierte oppgaver. Som lærling hos oss vil du få jobbe sammen med kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som ønsker å gi deg en god opplæring på lag med en grønn framtid.

Vi ønsker at du:

  • Har gode resultatet fra VG1 og VG2 innen elektrofaget
  • Har lavt fravær fra skole og gode holdninger
  • Er strukturert, positiv og serviceinnstilt
  • Er motivert og ansvarlig, engasjert og lærevillig
  • Det er en fordel om du har klasse B sertifikat

Vi tilbyr:

  • En trygg og faglig god opplæringsplass med utviklingsmuligheter i et godt og trivelig arbeidsmiljø hvor du blir oppmuntret til å tenke nytt, være modig og ta ansvar
  • Store muligheter for fast jobb etter lærlingetiden, selvfølgelig basert på prestasjoner underveis
  • Et godt lærlingemiljø i konsernet på tvers av fag og selskap
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Lars Eivind Narverud, tlf: 97957022

Søknadsfrist: 25. februar 2024. Oppstart høst 2024.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.