Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet. Avdeling Samhandlingstjenester har ansvar for konsernfelles samhandlingsløsninger og fagapplikasjoner, og fokuserer på videreutvikling av digitale arbeidsflater og digitale møteplasser. Vi søker nå:

Fagspesialist
Samhandlingsløsninger

 

Vi har stadig større og flere behov innen bruken av samhandlingsverktøy og Microsoft 365 plattformen, og vi trenger deg som vil bidra til effektive prosesser i krysningspunktet teknologi, forretningsprosesser og mennesker, og skape maksimal digital brukerverdi.

Som Fagspesialist Samhandlingsløsninger vil du, blant annet, få:

  • Være systemansvarlig for avvik -og forbedringssystemet i konsernet og bidra med oppfølging, utvikling og risikovurdering
  • Være systemansvarlig for kvalitetssystemet i konsernet og bidra med oppfølging, utvikling og risikovurdering
  • Bidra til å akselerere overgangen til digitale løsninger som forbedrer effektiviteten og produktiviteten i hele organisasjonen
  • Fasiliterer overgangen til nye digitale verktøy og prosesser ved å lede endringsledelsesinitiativer og tilby opplæring og støtte til ansatte i konsernet
  • Bidra til integrering og utnyttelse av kunstig intelligens
  • Påse at sikkerhet på løsninger, tilganger og bruk av data tilfredsstiller krav og retningslinjer

For å trives i denne rollen tror vi du er strukturert og analytisk med et proaktivt forhold til dine fagområder. Du er god på samhandling og kommunikasjon, og evner å formidle både muligheter og begrensninger på en forståelig måte. Du trives med å jobbe på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, og er nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen jobber med.

Vi trenger at du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum 3 års relevant erfaring innen forvaltning av Microsoft 365 produkter. Du har erfaring med digital transformasjon, og evner å lede og / eller bidra til digitaliseringsprosjekter, og forstå hvordan man kan utnytte Microsoft365 for å forbedre arbeidsprosesser og produktivitet. Du liker å holde deg oppdatert på de nyeste KI-trendene og teknologiene, og kan klare å vurdere deres mulige påvirkning på vår virksomhet. Du er enten kjent med bransjen, eller har et sterkt ønske om å bli det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferds- og fleksibilitetsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.
Hos oss i kommer du til engasjerte team med høy kompetanse og god stemning. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur og nyskaping for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Samhandslingstjenester Stian Watn, tlf. 924 30 591

Søknadsfrist er 31. mai 2024


l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.