Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

 

Skagerak Varme AS produserer og leverer fjernvarme, er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Selskapet eies 100 prosent av Skagerak Energi og hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Vi er i sterk vekst og våre dyktige medarbeidere trenger nå en ny kollega i stillingen som:

Driftstekniker
Industrielle varmepumpeanlegg

 

Skagerak Varme skal være en preferert samarbeidspartner, sammen med resten av Skagerak konsernet, for fornybare energiløsninger samt bidra til en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av energikilder. Oppgavemengden øker i alle ledd, og nå ønsker vi oss deg som brenner for de klimavennlige alternativene og vil være med å bidra på lag med en grønn framtid!

Som Driftstekniker på industrielle varmepumpeanlegg, blant annet, få:

  • Utføre daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt delta i vaktordning
  • Inneha vedlikeholdsansvar for selskapets varmepumpeanlegg med Ammoniakk som kjølemedium
  • Utføre oppgaver knyttet til vedlikeholdssystemene Job Tech og Tekla NIS
  • Utføre oppgaver knyttet til prosess-styresystemene Ifix og Citec

Skal du trives i denne jobben tror vi du er en som jobber strukturert, nøyaktig og selvstendig med blikket på resultatet. Du er kvalitetsbevisst, liker å holde oversikt, er nysgjerrig og lærevillig.

Vi trenger at du har teknisk fagskole eller tilsvarende, og minimum 5 års relevant erfaring. Du er engasjert, blid og god til å kommunisere og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du er enten kjent med bransjen eller har sterkt ønske om å bli det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb.
Arbeidssted / oppmøte vil være Horten, men arbeid ved alle våre anlegg i Grenland og Vestfold må påregnes.

 Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Drifts- og vedlikeholdsleder Kjetil Grønstad, tlf. 920 90 988

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist er 15. august 2024

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.