Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet. Vi søker nå:

Avdelingsleder Utviklingstjenester

 

Avdelingen jobber med å utvikle avanserte løsninger for datadrevet verdiskaping på tvers av verdikjeder og selskaper, og produktene som leveres vil leve i lang tid fremover, og krever kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold.

Din hovedoppgave som leder vil være å skape et inspirerende og støttende miljø som gir rom for kreativitet og innovasjon, samtidig som du forstår og setter pris på den teknologiske konteksten der teamene opererer. I tillegg sørger du for at teamene er oppdatert på ny teknologi og arbeidsmetodikk, og at det utvikles effektive løsninger med høy kvalitet som understøtter og videreutvikler en moderne og bærekraftig arkitektur.

Rollen rapporterer til konserndirektør Digitalisering og IT, og sitter i ledergruppen. Den er en nøkkelfaktor for å skape en positiv og effektiv arbeidskultur, samtidig som vi bygger og vedlikeholder en teknologisk avansert arbeidsstyrke. Hvis du trives med å balansere ledelse, gruppedynamikk og teknologisk nysgjerrighet, kan dette være den rette rollen for deg!

Som Avdelingsleder vil du ha følgende ansvarsområder / arbeidsoppgaver:

  • Personalledelse for avdelingens medarbeidere
  • Ansvarlig for bemanning og sourcing av utviklingsressurser
  • Ansvar for utvikling og forvaltning av konsernets egenutviklede løsninger
  • Ansvarlig for konsernets utviklingsprosess og rammeverk for IT-utvikling/løsningsutvikling
  • Ansvar for etterlevelse av IKT sikkerhet og øvrige Compliance krav relatert til området
  • Ansvar for valg av teknologi knyttet til området (applikasjoner, integrasjonsløsninger, APIer)

Vi forventer at du er en aktiv bidragsyter i ledergruppen, er opptatt av samspill og samarbeid med øvrige forretningsenheter i konsernet, og bidrar til at våre team lykkes.
Du har erfaring som IT-utvikler, gjerne som tech lead og/eller prosjektleder, ledelse av teknologimiljøer, gjerne fra kompetansemiljøer fortrinnsvis fra miljøer med høy IT- og teknologikompetanse, og du har erfaring med Microsoft Azure som utviklingsplattform.

Vi trenger at du er tydelig og samlende som leder med evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Du er brukerorientert og serviceinnstilt med god formidlingsevne og evne til å samhandle med mennesker utenfor IT-organisasjonen. Vi ser deg som utpreget utviklingsorientert og med evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedring, helhetlige løsninger og strategisk utvikling, gjerne tverrfaglig og på tvers av organisasjonen. For å få gjennomført og levere, er det naturlig for deg å ha en strukturert arbeidsstil.

Vi tror du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, men for særlig kvalifiserte søkere kan deler av utdanningskravet fravikes.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferds- og fleksibilitetsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn. Hos oss i kommer du til engasjerte team med høy kompetanse og god stemning. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur og nyskaping for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Lurer du på noe?
Kontakt Konserndirektør Tor Heiberg
e-post: tor.heiberg@skagerakenergi.no / tlf.993 53 969

Søknadsfrist er 25. februar 2024

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.