Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Søknad om kompensasjon

Kompensasjon ved strømbrudd

Skagerak Netts kunder på alle nettnivåer kan kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer. Les mer
Finansiell info
31.08.2017
Halvårsrapport 2017
Klikk her for å se rapporten

08.08.2017
GRI-indeks 2016
Klikk for å se rapporten.

01.06.2017
Årsrapport 2016
Klikk her for å se rapporten

Avbruddsoversikt
Våre kraftstasjoner

Skagerak har 48 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på 8 fylker i Sør-Norge.

Klikk for å åpne kart