Nyutdannet

Da kan Skagerak, et solid og spennende energikonsern lokalisert i Grenland og Vestfold, være en aktuell arbeidsgiver å bli nærmere kjent med.

Ledige stillinger og kontaktpersoner kunngjøres på vår hjemmeside, jfr. Ledige stillinger.