Flytteskjema fjernvarme

Privat

Oppsigelse eller bestilling av abonnement må meldes skriftlig. Vennligst benytt "Flytteskjema fjernvarme". Målerne leses av på flyttedatoen og skjema fylles ut og signeres av tidligere og ny leietaker/huseier og sendes til Skagerak Nett AS snarest mulig. Vi godtar ikke opphør på dato lenger tilbake enn 30 dager fra vi mottok melding.

Ny eier/leietaker vil da bli registrert, og tidligere kunde vil få tilsendt opphørsregning.

Dersom anlegget skal stenges må vi få tilgang til måleren. Kontakt vårt kundesenter på tlf 815 33 933 for å gjøre avtale. Bestilling av stenging må gjøres senest 5 arbeidsdager før ønsket stenging. Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved avstenging av varme i den kalde årstiden.

Næring

Oppsigelse eller bestilling av abonnement må meldes skriftlig. Vennligst benytt skjema "Flytting fjernvarme - næring". Målerne leses av på overtakelsesdatoen og utfylt og signert skjema sendes til Skagerak Nett AS snarest mulig. Vi godtar ikke opphør på dato lenger tilbake enn 30 dager fra vi mottok melding.

Dersom anlegget skal stenges må vi få tilgang til måleren. Kontakt vårt kundesenter på tlf 815 33 933 for å gjøre avtale. Bestilling av stenging må gjøres senest 5 arbeidsdager før ønsket stenging. Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved avstenging av varme i den kalde årstiden.

Strømleverandør (gjelder for både privat og næring)

Skjemaene gjelder bestilling av leveranse fra Skagerak Varme AS og Skagerak Nett AS. I tillegg må det inngås avtale med en strømleverandør. Inntil dette foreligger er Skagerak Nett AS pliktig til å levere strøm; såkalt leveringsplikt. Leveringspliktig strøm er lite gunstig for deg som kunde og du bør derfor sørge for bestilling hos din strømleverandør så snart som mulig.

Relatert

Personopplysninger

Alle personopplysninger samlet inn på Skagerak Energis nettsider blir behandlet etter Personopplysningsloven (lov-2000-04-14-31).