Veilys

Laugstol har ansvaret for veilys på

  • kommunale veier i Grenland
  • E-18 og fylkesveier i Vestfold
  • kommunale veier i Vestfold

Kontakt Laugstol på www.laugstol.no


Rutiner for feilretting

Vi har faste rutiner for feilretting etter avtale med vegeierne. Som hovedregel gjelder disse fristene:

  • Enkeltvise mørke lamper skal skiftes innen 6-8 uker.
  • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 24 timer eller neste virkedag.
  • Ved fare for liv og helse rykker vi ut med en gang
  • Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke, vennligst ring oss på telefon 815 20 050.

 

Rutiner og retningslinjer for veilys

Laugstol har ikke egne midler til veglysformål. Det er den som eier vegen som bekoster både anlegg og drift av disse, samt flytting av master. Ved slike henvendelser skal eier av veien kontaktes.

Relatert

Mørke lamper

Ser du mørke lamper eller andre feil på veglyset der du ferdes?

Kontakt: www.laugstol.no